1
 
LAMAN UTAMA
MENGENAI KAMI
JAWATANKUASA
BIRO
Biro Kewangan Dan Dana
Biro Kebajikan Dan Sosial

Biro Publisiti, Hebahan Dan Laman Web

Biro Pembangunan Dan Kemajuan Kerjaya
 
AKTIVITI
KEAHLIAN
HUBUNGI KAMI
BIRO PUBLISITI, HEBAHAN DAN LAMAN WEB
Pengerusi

: En. Abd Talip bin Abd Rahman (webmaster)

AJK

: En. Badrul bin Rahim

  Pn. Haibenarisal binti Bajuri

FUNGSI BIRO

  • Merangka, menyelaras dan melaksanakan program dan aktiviti berkaitan publisiti, penerbitan dan laman web bagi tujuan meningkatkan komunikasi serta hebahan informasi kepada semua ahli berkaitan aktiviti PERSADA.

  • Membangunkan pangkalan data serta menyimpan dan mengemaskini maklumat ahli.

Tugas-tugas yang telah dilaksanakan :
 
  • Semua yang terkandung di dalam Laman Web ini.
  • Semua yang terkandung di dalam Laman Facebook PERSADA
  • Pangkalan data ahli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Copyright 2014.All rights reserved. Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Malaysia