1
 
LAMAN UTAMA
   Berita
   Perutusan Presiden
MENGENAI KAMI
JAWATANKUASA
BIRO
AKTIVITI
KEAHLIAN
HUBUNGI KAMI
T E R K I N I
 
 
02.07.2015
1

1
 
Jemputan kepada ahli-ahli yang berminat menyediakan kertas kerja Silabus Pendidikan di Sekolah
1

Merujuk kepada saranan Presiden PERSADA melalui mesyuarat PERSADA Bil.3/2015. Persatuan dalam proses menyediakan kertas cadangan bagi memperkenalkan subjek perancang bandar di sekolah. Ia berkemungkinan akan dimulakan di sekolah rendah atau menangan yang terpilih sebagai percubaan. Walau bagaimanapun, ia masih tertakluk kepada perbincangan lanjut terhadap saranan dan cadangan ini.

Oleh yang demikian, pihak persatuan ingin menjemput semua ahli untuk memberi pandangan dan cadangan ke atas usaha ini. Ahli yang berminat bolehlah berhubung dengan Biro Pembangunan dan Kemajuan Kerjaya dan Biro Pemantapan Profesionalisme bagi tujuan ini. Tuan/puan yang menghantar cadangan ataupun kertas kerja akan dijadikan sebagai salah seorang ahli yang turut dijemput dalam perbincangan dan perincian cadangan ini kelak.

 
 
 
 
1
Copyright 2014.All rights reserved. Persatuan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Malaysia