BORANG PERSADA

Kategori Sumbangan Yang Boleh Dituntut Oleh Ahli

 Bil.KategoriJumlah Sumbangan (RM)Nama BorangCatatan
1.   Anak Cemerlang   UPSR (5A) - RM75;PMR (8A) - RM100;SPM (8A) - RM150 Borang PPBD 1-14 Boleh dituntut dalam tempoh 3 bulan dari tarikh keputusan peperiksaan dikeluarkan.
2. Kemasukkan Wad RM100 Borang PPBD 2-14 Boleh dituntut sekali setahun dan dibuktikan melalui slip kemasukan wad dalam tempoh 3 bulan.
3. Khariat Kematian RM1000   Lawatan dan sumbangan oleh AJK
4. Kelahiran Anak Pertama RM100 Borang PPBD 3-14 Boleh dituntut dalam tempoh 3 bulan dan dibuktikan melalui Salinan surat beranak.
5. Perkahwinan Pertama RM200 Borang PPBD 4-14 Boleh dituntut dalam tempoh 3 bulan dan dibuktikan melalui Salinan sijil nikah.