Semakan Yuran Ahli

Masukkan No Kad Pengenalan Ahli | 


20132014201520162017
20182019202020212022
JUMLAH BAYARAN (RM)JUMLAH TUNGGAKAN (RM)
YURAN
Yuran Pendaftaran : RM10
Yuran Tahunan : RM30 Setahun

PEMBAYARAN
Pembayaran Yuran Tahunan atau Pendaftaran Ahli Baru (Yuran Pendaftaran) boleh dibuat sama ada melalui pindahan daripada akaun pembayar (transfer from account) atau deposit tunai (cash deposit) kepada akaun PERSADA berikut :-

MAYBANK ISLAMIC BERHAD
Nama Akaun : PERSATUAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA MALAYSIA
No Akaun : 5641 0000 8153

Kemukakan resit/screenshot pindahan/deposit tunai yang berjaya kepada :-

Bendahari PERSADA :
TPr Mohamad Sabri bin Ahmad +60 19-514 2280

Penolong Bendahari PERSADA :
TPr Zuraina binti Said +60 19-271 0788

Terima kasih

Makluman ini dikemaskini pada 28hb Jun 2021.