Previous Next

Hebahan Pencarian Maklumat 100 FIRST PLANNING di Malaysia

Kuala Lumpur 11hb. September 2019
oleh AJK PERSADA

PERSADA kini dalam pengumpulan maklumat berkenaan 100 FIRST PLANNING item di MALAYSIA sempena Sambutan 100 tahun PERANCANG BANDAR menjelang tahun 2021.

Cadangan daripada tuan/puan yang pakar dan professional boleh disalurkan di sini dengan tambahan maklumat seperti berikut:

1️⃣ TARIKH @ TAHUN
2️⃣ RUJUKAN
4️⃣ GAMBAR / IMEJ (sekiranya ada)
3️⃣ RINGKASAN (sekiranya ada)

Antara senarai awal ialah:
1. Bandar Terancang Pertama
2. Peg Perancang Pertama di Malaysia
3. KP Pertama
4. Kampung Tersusun Pertama
5. Pusat Pertumbuhan Desa Pertama
6. Taman Bandar Pertama
7. Hutan Rekreasi Pertama
8. Lebuhraya Pertama
9. KP JPBD Pertama
10. Pejabat JPBD Negeri yang Pertama
11. FELDA scheme pertama (Lurah Bilut)
12. Planning school pertama
13. Rancangan Struktur pertama
14. Rancangan Tempatan pertama
15. Rancangan Kawasan Khas pertama
16. Sistem I-Plan pertama
17. PBT/Local Council pertama
18. Bandar Warisan pertama
19. Rancangan Tempatan Daerah pertama
20. Rancangan Struktur Negeri pertama
21.
22.
23.
24.
25..
..
..
..
..
100.