Previous Next

Satu Program Peningkatan Skim Perkhidmatan Pegawai Perancangan Bandar dan Desa Kerajaan serta dialog silaturrahim bersama PERSADA bagi zon tengah telah diadakan pada 17 Jun 2014 bertempat di JPBD Negeri Selangor, Shah Alam. Seramai 30 orang peserta yang terdiri daripada pegawai-pegawai perancang bandar dan desa dari bahagian-bahagian Ibu Pejabat JPBDSM, JPBD Negeri Selangor dan PBT termasuk OSC telah menghadiri program ini. Majlis telah dirasmikan oleh Presiden PERSADA. Sebanyak lima kertas kerja telah dibentangkan dan mendapat maklum balas yang positif daripada kalangan peserta.