Misi Prihatin JPBD : Banjir 2014

31hb. Disember 2014
oleh AJK PERSADA

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBDSM) dengan kerjasama Kelab Sukan dan Kebajikan Perancang Bandar Malaysia (KESPERB), PERSADA dan PPPPB telah menganjurkan “MISI PRIHATIN JPBD”bertujuan untuk meringankan beban mangsa banjir terutama di Negeri Kelantan, Pahang dan Terengganu. “MISI PRIHATIN JPBD” telah menghantar sumbangan yang pertama pada 31 Disember 2014 di Negeri Kelantan, 7 Januari 2015 di Negeri Pahang dan 8 Januari 2014 di Negeri Terengganu.