Previous Next

Mesyuarat Persediaan Coffee Table Book 100 Firsts Town Planning Initiatives In Malaysia

25hb. Januari 2020
oleh Admin HB

Satu mesyuarat telah diadakan pada 24hb. Januari 2020 bagi membincangkan penyediaan Coffee Table Book 100 Firsts Town Planning Initiatives In Malaysia-100 yang pertama inisiatif perancangan bandar di Malaysia.

#PLANMalaysia
#TownPlanning
#CoffeeTableBook100FirstsTownPlanningInitiativesInMalaysia
#persada